Privaatsus ja turvalisus

I TURVALISUS

1.1 Kõik annetused kantakse otse MTÜ OSKAR ALLIKU KODU

kontodele. Rahalisi ühekordseid või püsiannetusi saab annetuskeskkonnas teha läbi pangalinkide.

1.2 Pangad on omalt poolt lubanud teha kõik, et internetipank oleks annetajatele ja nende rahale turvaline.

1.3 Annetuse tegemine pangalingi kaudu toimib nagu tavapärase makse sooritamine. Internetipanka sisenemiseks on vaja kasutajatunnust ning püsiparooli. Internetipanka saab siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID, PIN-kalkulaatori või paroolikaardiga. Kõige turvalisem on internetipanka sisselogimine kasutades selleks ID-kaarti või Mobiil-ID-d.

1.4 Internetipanga leht avaneb alati eraldi aknas. Ühendus peab olema krüpteeritud: aadressi alguses on https:// ja lehel olev tabaluku ikoon peab olema kinni.

1.5 Kui Sul on tekkinud kahtlusi internetipanga turvalisuses, võta koheselt ühendust oma kodupangaga.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebipoe peedukodu.ee isikuandmete vastutav töötleja on MTÜ OSKAR ALLIKU KODU 80571515, Vapramäe tn 15, Elva, Elva vald, Tartu maakond.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

· − pangakonto number;

· annetussumma ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

·

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse annetussummade kogumise jälgimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid, nagu kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada annetustega seotud küsimusi.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul järgmiste tegevuste täitmiseks: annetuste jälgimine

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse ZONE serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on annetus-keskkonna töötajatel, et osutada klienditoe teenust.

Annetuskeskkond rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Andmete säilitamine

Veebipoes andmeid säilitatakse kuni annetusperiooodi lõppemiseni, 2021 Detsember.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

Selliseid teateid ei saadeta

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

MTÜ OSKAR ALLIKU KODU

REGISTRIKOOD: 80571515

Ants Johanson, ants@johanson.ee

Close Menu