TINGIMUSED JA INFO

Käesolev internetilehekülg https://peedukodu.ee/ on loodud Vurr Digital (VD) poolt omal
initsiatiivil telesaate Jõulutunnel ja MTÜ Oskar Alliku kodu (MTÜ) toetuseks enda vahenditest.

Annetus (definitsioon) – vabatahtlik rahaline või esemeline kingitus, millega ei kaasne vastuteenet annetajale. Annetusi võib koguda abivajajale edasiandmiseks või annetuse koguja enda tegevuste toetamiseks. Annetus võib olla ühekordne või regulaarne ning annetuste kogumiseks on mitmeid erinevaid mooduseid: korjanduskastid, annetustelefonid, pangaülekanded, vastava juurdehindlusega toodete-teenuste müük jne.

Hea tava: Käesolev internetilehekülg, sellega seotud tegevused ning seotud üleskutsed juhinduvad annetuste kogumise heast tavast, mis on kirjeldatud siin:  (www.heakodanik.ee/annetamine). 

ERR-i heategevusssaade Jõulutunnel  kogub annetusi  MTÜ Oskar Alliku kodu põhikirjaliste pürgimuste saavutamiseks telekommunikatsiooni-firmade vahendusel (telefoniannetused).

Annetuste kogumist koordineerib MTÜ Oskar Alliku kodu juhatuse liige Ants Johanson: ants@johanson.ee

 

ÜLDTINGIMUSED

Annetust saate teha kahel viisil

 Sisestate summa käsitsi ja maksate pangalingiga

Maksta saab valuutadest ainult eurodest. Lisaks on võimalus maksta ka pangalingiga või pangakaardiga. 

Annetusest on võimalik taganeda 14 päeva jooksul pärast annetuse tegemist. Annetuse tagastamiseks esitage meile emailile vastav huvi. Raha tagastatakse 14 päeva jooksul pärast taganemisetaotlust.

“Peedu Kodu” annetuskeskkonna üldtingimused

Oled jõudnud annetuskeskkonda “Peedu kodu”. Palun tutvu annetuskeskkonna kasutamise üldtingimustega.

Peedu Kodu annetuskeskkonda juhib: MTÜ Oskar Alliku Kodu
Registrikood: 80571515

  1. Annetuskeskkonna kasutajad suhtuvad keskkonda heaperemehelikult ja ei kuritarvita keskkonna pakutavaid võimalusi ning lähtuvad kehtivast seadusandlusest.
  2. Annetuskeskkonna kasutajad suhtuvad kõikidesse osapooltesse lugupidavalt, ei riku ega riiva kellegi õigusi (sh autoriõigusi), vastasel juhul on keskkonna haldajal õigus kasutaja ja tema loodud sisu keskkonnast eemaldada.
  3. Annetused kantakse otse heategevusorganisatsiooni arveldusarvele, annetaja saab alati kontrollida, kas tema annetus on jõudnud õige adressaadini või mitte.

Teie ettevõte on isikuandmete vastutav töötleja, Teie ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

MTÜ OSKAR ALLIKU KODU

REGISTRIKOOD: 80571515

Annetuste kogumist koordineerib MTÜ Oskar Alliku kodu juhatuse liige Ants Johanson: ants@johanson.ee

Tel. 5373 6368

 

Annetused ja maksud

MTÜ Oskar Alliku kodu ei ole veel kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja.

 Kui organisatsiooni tutvustusteksti lõpus on viide, et organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja, siis saavad annetajad annetatud summalt tulumaksu tagasi ning ettevõtete tehtud annetused on maksuvabad (TuMS § 49).

Annetajale

MTÜ Oskar Alliku kodu ei ole veel kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja.

Eraisikuna saate tehtud annetuse oma tulust maha arvata juhul, kui teete selle ühendusele, mis on kantud valitsuse tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja. Nendel organisatsioonidel on kohustus ka omaltpoolt Maksuametile oma annetajatest teada anda ning sellisel juhul peaks vastav info jõudma ka annetaja eeltäidetud tuludeklaratsiooni vormile.

Kokku saab annetaja maha arvata kuni 1200€ oma sama aasta tulust, millest on tehtud juba teised mahaarvamised (kodulaenu intressid, koolituskulud jms). Maksuamet võib nõuda annetuse dokumentaalset tõestamist. Juriidiline isik saab maksuvabalt annetada kuni 10% oma mullusest kasumist või 3% sama aasta palgafondist.

Organisatsioonile

MTÜ Oskar Alliku kodu ei ole veel kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja.

Eestis võivad tulumaksusoodustust saada taotluse alusel vabaühendused, mis tegutsevad avalikes huvides ja heategevuslikult ehk mitte vaid oma liikmete või kitsa sihtrühma heaks. Nimekirja ei pääse kutseorganisatsioonid, ametiühingud ja ettevõtluse või erakondade toetamiseks loodud ühendused.

Sellised organisatsioonid on kantud maksuhalduri poolt kaks korda aastas kinnitatavasse nimekirja (üle 1500 vabaühenduse) ja nendega sama staatus kehtib annetuste osas kirikute ja koguduste registri liikmetele.

http://heakodanik.ee/teabekeskus/.

Annetuste deklareerimine

Ükski mittetulundusühing ja sihtasutus ei pea saadud annetustelt tasuma makse, küll aga on nimekirja kuulujatelel kohustus kõik rahalised ja mitterahalised annetused deklareerida maksuametis. Deklaratsioon tuleb esitada hiljemalt 1. veebruariks, et maksuamet saaks kanda andmed eraisikute eeltäidetud tuludeklaratsioonile. Annetuste ja kingituste kasutamine tuleb deklareerida iga aasta 1. juuliks.

Lisainfo:

Maksu- ja Tolliamet

Vabaühenduste liit

Close Menu